Hak-Hak Pokok Dalam Proses Persidangan

  1. Hak Untuk Melakukan Jawab-Menjawab, Mengajukan Bantahan (Replik, Duplik, Rereplik, Reduplik).
  2. Hak Untuk Mengajukan Pembuktian ( Saksi dan Bukti-Bukti Tertulis).
  3. Hak Untuk Mengajukan Kesimpulan.
  • kategori1sippmuhammad-yassir-rangkuti.jpg
  • ucapan-nurlaini.jpg
  • ucapanhakimbaru05042020.jpg
  • ucapanketuamahkmahbaru05042020.jpg